lokalizacja

Tereny inwestycyjne Gminy Olesno, obejmujące 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), skoncentrowane są przy ulicy Leśnej w Oleśnie i Świerczu.

Właściwą komunikację terenów przemysłowych zapewnia ulica Leśna (klasa techniczna Z), przystosowana do transportu ciężkiego, o szerokości pasa jezdnego 6 metrów z poboczami o szerokości 1,5 m, łącząca drogi wojewódzkie: nr 487 (Olesno – Byczyna) i nr 494 (Bierdzany – Częstochowa) oraz poprzez ul. Częstochowską i ul. Wygodzką, dojazd do drogi krajowej nr 11 (Bytom – Poznań – Kołobrzeg).

Ulica Biskupicka stanowi dodatkowe połączenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej z drogą wojewódzką nr 487 (ulicą Sienkiewicza).  Łączy tereny inwestycyjne z bocznicą kolejową.

Dodatkowym atutem terenów inwestycyjnych jest niewielka odległość (ok. 1 km) od węzła projektowanej obwodnicy S11.