uzbrojenie terenu

Tereny przemysłowe uzbrojone są w sieć wodociągową (o przekroju Ø 160 mm) i kanalizacyjną (o przekroju Ø 200 mm) biegnącą wzdłuż ulicy Leśnej, a wzdłuż ulicy Biskupickiej, oprócz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drogą wybudowana została kanalizacja deszczowa.

Sieć gazowa przy ulicy Leśnej ma średnicę Ø 110 mm a dostępna moc energetyczna wynosi 5 MW.