podatki

Podatki od nieruchomości na terenie Gminy Olesno są jednymi z najniższych w województwie opolskim, a wynoszą odpowiednio:

  • od nieruchomości gruntowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,73 zł / m2,
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 18 zł / m2

Na terenie gminy obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno.

Ulgi w podatku dochodowym w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: