Olesno – miasto położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, nad rzeką Stobrawą, siedziba powiatu oleskiego. Odległe 45 km na północny wschód od Opola, 270 km na południowy zachód od Warszawy.

Olesno jest jednym z najstarszych miast śląskich. Wykopaliska archeologiczne dokumentują ślady osadnictwa jeszcze z epoki neolitu. O rozwoju osady decydowało jej dogodne położenie na styku szlaku bursztynowego od Bałtyku na południe i szlaku „królewskiego” prowadzącego z Krakowa do Wrocławia i dalej na zachód.

Olesno zostało wymienione po raz pierwszy w dokumencie erekcyjnym kościoła grodowego, wystawionym w 1226 r. przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca na polecenie opolskiego księcia Kazimierza I. Z dokumentu dowiadujemy się o istnieniu w Oleśnie komory celnej, należącej do wyżej wymienionego biskupa, który ustanowił dla niej nową taryfę opłat celnych.